Přílohy

Pochodeň 2003 [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Úvod]

Takto akce byla výzvou i varováním. Byla to politická akce. Protože společnost tvoří politiku a politika utváří společnost. Je-li politka prohnilá je i společnost prohnilá. Proto není mezi tím žádný rozdíl, zda-li mluvím o politice nebo o společnosti a zákoně.

Bohužel se stalo to co se stane vždycky. Vina se hledá jinde. Kdo je tedy vinen? Ty, já, my všichni. Protože my je společnost. A společnost volí vládce. A protože všichni volí ze svého středu, lze si jasně udělat obrázek o voličích. Prase volí jenom prase, protože prase rozumí praseti. A prezidentem prasat může být jen to největší prase, jen ta největší svině. Stejně tak krysy volí krysu, protože krysa rozumí krysím potřebám. A jak prasatům vládne největší svině tak i krysám může vládnout jen ta největší krysa.

A tak když vidím lidi, vidím nenažrané prasata a vidím vychytralé krysy. Pokud se vás to dotkolo, pak jste se sami usvědčili. Protože poctivý člověk ví že nemluvím o něm, ale prase zůstane prasetem ikdyž se navoní a oblékne do kravat. Uvnitř je to stejná nenasytná svině. Svině se totiž snaží zamaskovat pravdu. Řeknu-li společnosti, že je jedno velké prase, půjdou po mně jen ty velké svině. Protože za pravdu se každý bije. A právě svině spustí velký povyk. Nic jiného ani neumí než žrát, křičet v nenasytnosti a libovat si ve vlastním hnoji. Pravdu nelze popřít, můžou se rozčilovat, ale každý jejich krok je jen usvědčuje. Poctiví lidé ví o kom je řeč.

Takže kdo za to může? Mužou za to všichni. I rodiče i společnost. Protože společnost tvoří kvalitu člověka. Média prohlásila tohoto člověka za citlivého. Abyste mohli vidět pravdu musíte být vnímaví, a když jste vnímaví jste i citlivý. Máme snad být necitliví? Co je to za morálku, kam to jdeme? Jste jako tupí berani, jako splašené ovce ženoucí se do vlastní záhuby. Jako bestie prasečí co ve své sobeckosti říkají teď my a po nás potopa. Tyto bestie zničili celou zem, protože se neumějí dělit. A i mravenec je ve své moudrosti desetkrát předčí.

Někdo tam položil vkaz, že by měl člověk hořet láskou. Ten člověk byl zřejmě slepý. Protože v daný den hořela oběť láskou. Láskou k této společnosti. Tento člověk mohl klidně zvolit jinou smrt, rychlejší, bezbolestnou hezčí, ale neučinil tak z lásky k vám. Záleželo mu na vás na vašich dětech. Protože byl citlivý měl srdce a viděl kam se ženete. Proto vás chtěl varovat, obětoval tomu svůj život a mučednickou smrt v pekelných mukách. Mohl si vzít zbraň a střílet parlament, mohl by si vyrobit výbušninu a odpálit se v metru. Mohl se mstít za to co mu tato společnost udělala. A věřím že důvodu k nenávisti vůči dnešní společnosti má mnoho mladých lidí. Co je čeká? Dřina od nevidím do nevidím a žádný prospěch. Jakou budoucnost mají jejich děti? Země se rabuje ikdyž se už 15 let slibuje její vzestup. Stále všechno chátrá. I v první pětiletce se vybudovalo víc bez moderních strojů než za posledních 15 let. Kriminalita roste, denně si mi stěžují lidé jak se tu žije. Povídám jim, a co jste proto udělali? Můžete volit, můžete mluvit ale to nic není. Činy rozhodují. Když volíte, volíte pořád chybně. Jednou volíte svině v modrém jednou v červeném, ale stále opakujete stejnou chybu, protože volíte svini. Proč sakra pořád musíte volit. Kdo to nařídil, že vláda je nutností a volby povinností. Kdo vás láká k volbám aby byl zvolen? Jen svině. Až zmizí ta nenažraná svině z vašich srdcí, až dokážete sami za sebe zbořit ve svém srdci její trůn, pak se vše obrátí a zaplaví vás místo živoření blahobyt. Máte divoké prase ve své zahradě a to všechno spustoší a rozrýpe svým nenažraným rypákem. Ona neumí pracovat neumí tvořit hodnoty a kdo neumí tvořit musí ničit. Můžete se snažit sebevíc, zahrada nepokvete dokud se nezbavíte příčiny. Dokud nevyženete svině ze své zahrady, nebudete mít klid. Budete se jen marně dřít. Ptáte-li se proč se máte tak špatně? Protože si chováte upíra přímo ve svém srdci. Ať se budete snaži víc či míň na tom nezáleží. Protože vy chcete vydělat, a proto musíte i platit.

Teprve až zmizí touha vydělat, až se tato sobeckost promění ve sdílení, až se konkurence promění ve spolupráci, pak se všichni budeme mít dobře a naše vlast pokvete. Sami můžete poznat svou moc že když stávkujete dosáhnete cíle. Musí vám být vyhověno. To vy jste co si diktujete podmínky. Nečekejte že vám někdo něco dá. Nedoprošujte se v dalších volbách. Sami si vezměte co vám bylo odňato. Ale vy stávkujete jen po skupinkách a jen v případě když vám jde o vlastní prachy. Nikdy byste nehodlali riskovat kvůli svým dětem. Nevím, ale podle toho, že se moc nestávkuje, to vypadá, že jste všichni velice spokojeni. Takže si příště u mně nestěžujte! A začněte jednat.

Proto říkám že podobných pochodní bude víc. Ale to opravdová teprve příjde. Bude to žena. Mladá dívka. A ta se nebude upalovat kvůli nešťastné lásce ani kvůli nějakým problémům. Zatím se upalovali jen muži. Muž je totiž ten co plánuje a hledá cesty. Žena je pasivní a příjmající. A teprve až se upálí tato nevinná mladá dívka, se začnou věci hýbat. Nikde ve světě se dívka ještě neupálila. A právě to bude Česká ostuda. Tato dívka se stane hybným impulzem. Vy jste totiž tak otrlí a tak zažraní ve svém sobectví, že nevidíte ani na krok před sebe. Vůbec si neuvědomujete následky svého podnikání v tomto světě. Tato dívka vše změní, otevře oči mnohým. Tehdy mnohé matky povstanou. Ano bude nová revoluce. Revoluce matek a mladých. Protože jen láska matky je schopna překonat vlastní sobectví. K nim se přidají mladí lidé, kteří jsou inteligentní a nemají ještě IQ nahlodáno 30 letým užíváním piva. Tito inteligentní lidé totiž nechtějí strávit život jako otroci. Protože jen jen debil, jen vůl a osel volí nějakého hospodáře. Jen vůl a osel se propůjčili biči. Tyto dvě hloupá zvířata volí svého vládce a život v otroctví. Ani koza ani slepice ani prase nejsou tak hloupé a neokusí biče vladaře.

Moudrý člověk vládne moudrostí a porozuměním. Svině vládnou vyhrožováním a vydíráním. Vůbec nenaslouchají potřebám lidu který je živí. Trýzní jej a používají moci zbraně. Jak dlouho bude Čechům trvat než pochopí?

A tak tento mladý člověk se upálil, protože se nechtěl nechat pošpinit. Nechtěl být taková nevšímavá bestie jako jste vy. Nechtěl vyrůst v takového člověka. Proto ho jen oheň mohl vykoupit z vašich spárů a z budoucích hříchů. Protože dnes v této prohnilé společnosti není jiná cesta. Nikdo vám nedovolí umřít. Nikdo vám nepomůže. Prostě vás zbaví svépravnosti, protože ve své zarytecké sleposti nemohou svině pochopit, že se někomu v této jejich hnusné společnosti nechce už žít. Ale ti vnímaví, ať se na to dívají z jakéhokoliv úhlu vidí, že je tady nečeká nic růžového a že přesvědčovat dav je jako házení hrachu na zeď. Proto to vzdávají a vrací svůj život Bohu, protože o takový život plný bídy, ponížení a ještě k tomu ve 24 hodinovém doživotním otroctví nestojí. A už vůbec nemají to srdce ještě k tomu založit v takové bídě rodinu a uvalit tento úděl i na své děti.

Tolik k památce dotyčného, který mě svým činem dojal, ač jsem to předpovídal, nečekal jsem že se stane tak rychle. Pouhý den trvalo než se má předpověď splnila. Neboť jsem prohlásil, že se začnou brzy páchat politické sebevraždy z řad mladých lidí. A všechny mé předpovědi se plní. Takže mi promiňte to co jsem říkal, nemůžu za to. Co mi duch přináší to zvěstuji. Nerad říkám špatné zprávy! Příčiny toho proč musím takto mluvit najdete v sobě. Já cítil povinnost přidat se k tomuto velkému hrdinovi aspoň slovně.

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Úvod]
mesias@mymail.cz
24.05.2003