Přílohy

A nakonec [Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Úvod]

Poslední slova k hospodářství

Co se týče MLM tak to je jen vyhazování národního bohatství z okna. Tito lidé jen prodávají zítřejší šťastnou budoucnost svých dětí za dnešní peníze, které šmahem utratí za naprosté pitomosti a jen zpouhé pýchy a rozežranosti svého ega. Celý systém pracuje na tom, že můžete úspět také. To je ten motor sobeckého ega. Čím více se snažíte, tím lépe se mají všichni ti nad vámi. Už několikrát tu opakuji, vzdejte se lákadla úspěchu a nikdo vás nedokáže obalamutit. Přede mnou si může kde kdo kreslit jakékoliv schémata... přesně vidím až do jeho žaludku a chce se mi zvracet. Ale brzy jim tu skončí zlaté časy. Zkuste přijít do Itálie... V Itálii nenajdete jeden jediný dovozový výrobek. A přesto jim nic nechybí.

Dále co se týče nedostatku pracovních sil a nezaměstnanosti... Kdo je nezaměstnaný? Udělejte si statistiku... převážně jsou to administrativní pracovníci. Vysokoškoláci, a gymnazisté. Zedník není nikdy nezaměstnaný. Je samozřejmé že pracovních sil bude ubývat, když se všichni ženou do škol. Až odejde dnešní pracovní generace... jsem zvědav jak se to bude řešit. Už dnes je každý pátý člověk důchodce a každý desátý nezaměstnaný. Přitom se nedá říct, že by nebyla práce, protože všechno chátrá. Tvrdí se že nejsou peníze. Proč nejsou peníze? Protože se vyhazují oknem. Z Čech tečou proudy peněz do zahraničních kapes. Podívám-li se dnes na sortiment, pomalu nenacházím český výrobek. A když už, tak se jedná jen o zprivatizovanou továrnu, která sice vyrábí čeký výrobek ale majitel není čech.

Každý nákup dovozového zboží je hazard z ekonomikou. My nesmíme nic vyvážet. Takové jsou pravidla pro přijetí do EU. Čili žádná vlastní výroba. Čili naprostá závislost na cizích výrobcích. To pak slibuje záruku odbytu i zisku vyspělým státům, od nichž si budeme kupovat své vlastní výrobky, které si vyrobíme třeba tady u nás. Např. nová továrna Philips v Hranicích. My vyrábíme, my kupujeme, filips jen inkasuje. Podívám li se na silnici, devět z deseti aut je zahraničních. Vezmu-li v úvahu, že co čtvrtý člověk má auto, a jeho cena je kolem 300 000, máme tu 750 miliard jen tak vyhozených, do kapsy zahraničních dodavatelů. 750 miliard!!! 750 Miliard by nás vyplatilo ze všech dluhů, postavilo mnohé užitečnější věci. Protože my už automobilku máme... chyba... Wolkswagen ji má. No tak to už nezbývá než platit a platit... a pak makat a makat. A přesto nebudou peníze... proč? Protože se tu opakuje stále stejná chyba. Denně co hodinu! Vyhazujete peníze oknem. Proto říkám prodáváte národní hospodářství celé země. Nedivte se že to půjde od desíti k pěti. Strategie je následující... položit nebo koupit konkurenční giganty v dané zemi, a pak dovážet. A Češi na to skočili. Proto nebudu chodit do práce. Mám svou hrdost. Uznávám jen jedinou práci a to je tvoření hodnot. Neuznávám vydělávat a vyrábět pro zisk ale jen pro potřebu. Pro mě je pekař naprosto vážený občan. Udělal pro lidi i pro zemi mnohem více než nějaký papaláš s tlustým zadkem. A jaké na to potřeboval vzdělání? Žádné! Péct chleba naučím i křováka. Pekař nemá starosti, stačí jen přiložit ruku k dílu. Může si zpívat, má čistou hlavu i svědomí. Všechny Boží práce jsou takové a kdyby byli i všechny hrabivé ruce takové jako pekařovy, měli by jsme se jako v ráji. Protože pekař nemůže vyrábět na zisk. Kdo si koupí dvacet chlebů? Nikdo na co by mu byli. Proto pekař vyrábí jen pro potřebu šteří všemi zdroji. Chleba potřebujete vždy, dobrý chleba dnes těžko najdete. Video nepotřebujete. Pracujete na zbytečnosti, utrácíte za zbytečnosti. I kdybyste měli na zahradě deset bazénů, v televizi 300 programů, v garáží ferari a v posteli deset žen, a vaše děti by byli v politice... přesto nebudete spokojení a šťastní. Neboť štěstí není otázkou kvantity. Není vázáno na to obklopit se tisícem a jednou věcí. Jste jako křečci. Úplně vás vidím. Máte úplně nafouklé huby, protože se vám do žaludku už víc nevejde... ale přesto dál cpete do své nenasytné huby další věci. Zemi se uleví až konečně na svou nenasytnost prasknete. Pak příjdou chudí a všechny věci si rozeberou... Už teď jste ubozí žebráci... Vy to víte... a proto máte pořád potřebu se obklopit spoustou věcí... ale tím tento problém nevyřešíte.

Ježíš řekl: Opět podobno jest království nebeské pokladu skrytému v poli, kterýž nalezna člověk, skrývá, a radostí naplněn jsa pro něj, odchází a prodává všecko, což má, a koupí pole to. Opět podobno jest království nebeské člověku kupci, hledajícímu pěkných perel. Kterýž když nalezl jednu velmi drahou perlu, odšed, prodal všecko, což měl, a koupil ji. Já mám tu perlu, vy však ne. Kdybych vám ji půjčil jen na okamžik, pak jdete a všechno prodáte jen abyste ji ode mne získali.

Jaký je tedy problém úpadku země? Je to sobectví. Vzájemně se tu okrádáte a proto všechno chátrá. Vzájemně si konkurujete a každý se snaží tomu druhému vyrvat co největší množství peněz. Proto nikde peníze nejsou. Tuny jich však leží v pokladnicích a trezorech nenasystných křečků. Nikdy jich nebude dost, protože křečci ač je nepotřebují, ač s nimi nic nedělají přesto je zadržují. Jen pro potěchu sbírají a přidávají prázdné nic na konce svých kont. A kvůli tomu prázdnému nic se všechno kolem jen huntuje a žije v bídě. A nejhorší je na tom to, že vy je v tom každodenní prací podporujete! Jste jen a jen sami proti sobě, proti svým dětem... kvůli vlastnímu sobectví proklejete šťastnou budoucnost všech lidí.

Proč tedy není práce? Protože jste až tak sobečtí se o ni podělit. Na co je vám 40 000 na výplatu? Dřete na ně 12 hodin denně. Klidně byste se mohli s druhými o svou práci rozdělit. Měli byste sice méně peněz, ale take jen tří hodinovou pracovní dobu. Ale protože vy nevyrábíte hodnoty... nevyřeší to ceny v obchodech. Proto říkám že hodnoty tu tvoří jen velmi malé procento lidí. Ti se klidně s vámi o svou práci rozdělí, protože vědí, že dílo bude dřív hotovo, že se zvýší produktivita práce a všem to přinese snazší práci, více volného času a nepromítne se to do cen v obchodech. Ale když nevyrábíte hodnoty, když děláte jen nějaké papíroviny a obchodničinu pak se o svou práci podělit nemůžete, protože nic víc se nevytvoří. Nic se zde netvoří... je to ekonomická přítěž. Pokud vaši práci bude dělat deset lidí... stále tu bude jen a jen papír, který nemá žádnou hodnotu ani užitek. To je celá vaše práce... vyrábíte toaletní papír za 40 000 měsíčně. Za 40 000 které ukradnete pracujícím lidu tvořící hodnoty! Pokud však začne pěstovat brambory deset lidí... bude tu desetkrát víc brambor a tedy budou mnohem levnější a dostupnější i v obchodech. Proto říkám že tento svět postrádá jakoukoliv moudrost a směřuje jen a jen do pekel. Vše je tu postaveno na hlavu. Všechno potřebné k životu lze získat ze země, slunce vody a vzduchu. A je to zcela zdarma. Celé bohatství naší planety se mi vejde do směšně malého pytlíku od brambor. Stačí být moudrý, mít otevřené srdce a jen malinko... opakuji jen malinko přiložit ruku k dílu. Víte jak se žilo domorodcům dřív... stačilo jen trhat a sbírat plody... všechno rostlo samo přirozeně od sebe... žádná práce nebyla potřeba. Žádná!! Stačilo jen vegetit, spát tancovat u ohně a občas si smlsnout na něčem dobrém... vše je zdarma.. nic se neničí... denní práce se stala z nouze ctností... stačí abyste pracovali jen 30 minut denně. Jen 30 minut denně stačí pro balhobyt celé země... pokud ovšem nejste sobečtí křečci postiženi syndromem zisků. Dokud tu bude tento syndrom... nikdy neseženete kvalitní výrobek. A vyrábíte-li záměrně nekvalitně, kvůli opakovánému zisku, mrháte jen přírodními zdroji i svým volným časem. Pak se nedivte, že budete nakonec vyrábět i auta na jedno použití... a že budete muset proto denně chodit do práce abyste jich tolik za ten den i vyrobili! Zkrátka vše tady je jedním slovem naprostý HAZARD!

Dokud bude existovat konkurence... je jedno mezi sousedy, firmami, státy a vesmíry... pak nikdy nebude existence bytostí šťastná. Teprve spolupráce, skutečná spolupráce znamenající dělbu užitečné práce přinese blahobyt všem... Kde je konkurence mezi dvěma egy... tam je i zisk jednoho ve propěch ztráty druhého. Kde je však spolupráce... tam je JEN blaho VŠECH. To ale ego jednotliveců nikdy nepřipustí, protože by pak nemohli nijak zviditelnit své malinké já.

Pamatujte si že veškeré utrpení pramení jen ze sobectví. Ať už je to nezaměstnanost, bída cokoliv... všecho to pramení ze sobectví. Sobectví však pramení z iluze "já" a tato iluze likviduje svět. To je prima ne? Jen kvůli tomuto snu jste zaprodali duši ďáblu. Tak se smažte. Možná potom zmoudříte.

Kdyby děti měly chodit do školy až od 12 let. Pak by ve dvaceti byl témeř co třetí člověk osvícený. A proč? Protože by měl čisté základy. Poznali by pravdu a zavrhl by tento svět vědění bádání a "pokroku". Tak pravdu nemá šanci poznat, protože než si stihne uvědomit o co tady jde, je mu násilím implantován vzorec společenského údělu v tomto vesmíru na této zemi. Proto politici nařídili zákonem že otroci musejí být zavčasu naočkování smrtícím virem. A přitom... vše je dobrovolné. Studenti složte učebnice! Není zákon na to, že se musíte učit. Vy to však chcete, protože máte sen o své kariéře! Zničte ten sen a učebnice přestanou mít smysl. Dokud podporujete svým snažením tuto otrockou šikanu jež je na vás páchána, nikdy tato hra neskončí! Zákonem je nařízená jen školní docházka. Nikoliv učení. Když se vy rozhodnete neučit, nemůže s vámi nikdo nic udělat. Máte nárok na sociální dávku z kapes politiků. Můžete se jen politikům smát jak se jejich moc nad vaším životem rozplynula. Karta se obrátí. Nyní politici budou sloužit vám. Jste volní. Žijte svobodně aspoň tak jak žijí zvířata. Copak je přáním Boha abyste trpěli? Abyste se 60 let lopotili a nakonec zemřeli v chudobě jako trosky? To má být dar todle to? Pojďte tiše slavit... nestarejte se o zítřejší den. Žij dnes, a bojuj až zítra! Všechno vám bude přidáno když zbavíte svůj osud cizích oteží. Sejměte to pekelné jho!

To co máte dělat vám říkají ze strachu jen jiní. Uvědomte si to že to je umělé. Celá ta vaše existence tady je jen umělý plán co s vámi. Plán jak vás zaměstnat natolik abyste neměli čas uvědomit si pravdu že vás všichni jen využívají. Proto musíte mít čímdál tvrdší podmínky a čím dál více starostí. Nesmíte mít čas uvažovat o svobodě. Dokonce i šablona svobody a toho že to nejde změnit vám byla podsunuta. Pokud to, co se tady na vás nachystalo a chystá, má být svoboda... a 90% tomu nadšeně věří... pak mě čeká osud klauna na kříži v tomto cirkuse slepých. Politici si s vámi dělají co chtějí a vy namáte čas to zastavit. A tak politikům nestačí že prodali naši vlast, ale ještě chtějí prodat i vás jako levnou nádenickou sílu do EU. A tak národ Lvů bude poroben národem obyčejných skopců-dobyvatelů. Kříž vedoucí ke spasení bude přeláman aby jej nebylo možné použít. Zákon vás děsí tím, že kdo neodpracuje 25 let nebude mít důchod. To je prima, ale vzhledem k vývoji sociální politiky je více než pravděpodobné, že 80% lidí bude mít důchod stejný jako je životní minumum. Hezká odměna těm hloupým a poctivým pracujícím. Snad se Čech-Osel vzpamatuje a přestane to celé podporovat nikoliv peticí ale skutkem. Mohu jen ukázat cestu jak to ze dne na den změnit. Vaše ruce to živí a vaše ruce to dokáží zastavit. Stačí když se změní cesta Ruka-Daň-Huba. Na Ruka-Huba. A spravedlnost bude nastolena. Stačí překonat jen strach, poznat, že vám nikdo hlavu nemůže utrhnout, a že otročíte zcela dobrovolně. Nemluvím však masám, nemusíte se bát. Mluvím k těm kteří můj hlas slyší. Je to jejich volba. Proč by se měl obyčejný člověk řídit zákony, které z něho udělají jen poníženého otroka a vysátou trosku? Inteligentní člověk nechce být jen otrokem. Ani Božím ani Ďáblovým ani politickým. Pěstujte vhled do pomíjivého a stanete se nezávislými.

Tajemství privatizace

A nyní bych chtěl objasnit situaci tzv. sametové revoluce, privatizace a vytunelování národního hospodářství tak jak to bylo doopravdy, abyste viděli kdo zatím vším stojí a jak jste byli oklamáni a využiti. Takže abychom jste tomu přišli na kloub je třeba se na to podívat z byznysmenského hlediska a tedy ekonimiky vyspělých států evropy. Vraťme se tedy do éry vrcholného rozkvětu komunismu. A nyní se na naše hospodářství podívejte konkurenčním pohledem... Česká republika měla v té době nejlevnější energie, nejlevnější pohonné hmoty, a slušnou oddanou pracovní sílu, která dokázala plnit plány bez prémií, a která pracovala velice kvalitně. Kdyby se do rukou takovéto země dostaly moderní technologie a moderní výrobní linky... znamenalo by to ovládnutí evropského trhu. Zkrátka ve všem jsme byli více jak o polovinu levnější. Proto musely vyspělé evropské státy jednat. Z hlediska budoucí prosperity není tak špatná investice koupit si převrat, koupit si jisté lidi (spíš slíbit jim rabat z vlastní země... takže to vše bylo velice levné... pár slov), vymyslet scénář a oblbovák na masy plný slibů. Takové strategie by českého člověka ani nenapadly, páč nebyl zvyklý myslet "konkurenčně" a tedy lstivě. Spíš byl naučen myslet spolupracovně, což zas nepříjmali byznysmeni, páč proč se dělit, když můžou mít vše. A tak se to hezky nachystalo a promyslelo a výsledek vidíte dnes. Bylo třeba zprivatizovat všechny stěžejní body národního hospodářství a to ještě k tomu jen papírově a jen za 51% skutečné hodnoty (tedy spíše vybrat od naivních lidí těch 49% hotově... takže na tom v podstatě dvakrát vydělat!) no pak je nechat krachnout, aby se dokonce nic z těch 49% nemuselo ani vracet. Vytvořit tak bídu což zaručuje levnou pracovní sílu, vytvořit nepokoje a strach vpuštěním různých šmelinářů, vyvrhelů a mafií... neboť v chaosu se dobře vládne a strach o svou bezpečnost je cesta ke zvyšovaní daní. Smutnou pravdou tedy je že naopak nebýt privatizace, byli bysme dnes na špici evropské ekonomiky... tedy všichni Češi by se měli zlatě, a naopak to evropští byznysmeni by se k nám jezdili učit!

Poslední slova ke společnosti

A protože je věk vodnáře, je na čase, aby počet osvícených rapidně stoupnul a začalo se předávat autentické učení vedoucí k okamžitému spasení, jinak se kolo karmy nikdy nezastaví. Což samozřejmě bude znamenat konec církví, Bohů i politiků a jiných pomatených a pokoutných kejklířů příjmajících poselství ze svých snů. Bude to znamenat návrat svobody ducha a konec lží i pravd. Zůstane jen skutečnost. Bude to tedy znamenat naprostou revoluci a v místech které zabíraly dosud budovy vykořisťovatelů a příživníků se budou svobodně radovat a smát děti a lidé se konečně stanou lidmi. Začnou spolupracovat, skončí se z rozežraností, páč nač jsou někomu milióny v bance, když sám je už syt a jinde hladovějí.

Neboť za 2000 let se tu neudělalo nic jiného, než že se sny modlili ke snu. Samozřejmě marně. Neboť můj Otec je Otcem probuzených, nikoliv snících. A ikdyž ve snu dokážete přenést horu, tady se nehlo ani zrnko písku. Takže probuďte se, budíček už je ráno. Beru vám dudlíky, protože byste měli konečně dospět. A nepřehazovat pořád horký brambor viny mezi Bohem a Ďáblem.

Vemte to do moudrých rukou a vytvořte zákony lidské. Zákony stojící na straně lidí nikoliv zákony pro zajištění vlastního zisku na úkor jiných. Tedy zákony zlodějské. Dokud budou tvořit zákony vaši vykořisťovatelé nikdy se nebudete mít dobře i kdybyste je prosili na kolenou a sepsali tisíce peticí. Dokažte že jste inteligentní a vyspělá společnost a nikoliv banda sobeckých a nenažraných prasat. Co se asi stane když si do zahrady vpustíte divoká prasata? Udělají vám z toho paseku. Ať makáte jak makáte, paseka se zvětšuje protože jste neodstranili příčinu. Vyžeňte prasata ven ze zahrady a během chvíle se dá vše dopořádku a vaše zahrada opět pokvete. Směťte vykořisťování jednou provždy z této planety. Jen lidská rasa trpí vykořisťováním, i oslové a volové jsou daleko před vámi i mravenec vás předčí ve svém společenství. To je ostuda. Co máte v těch hlavách? Seno? Všechna zvířata se na vás dívají z království nebeského jak tady tropíte hlouposti a podřezáváte si větev sami pod sebou.

Vaše sobectví, následná soutěž a konkurence je hlavní překážka k tomu abyste se měli dobře. Hlavní překážka k radostnému a jednoduchému životu. Na co máte školy? Na to abyste se naučili krást a pak rozhazovat? To má být vrchol národní ekonomiky? Kupovat si vlastní práci od cizích? Žádný z vašich předchůdců nechodil do školy a neučil se z knih. Každy zručný řemeslník tvořící HODNOTY prospěšné se vše naučil pouhou praxi a cvikem. A tato praxe a um se dědila od tovaryše na učedníka, z generace na generace se vypilovala na špičku evropy. Proto tvrdím školy nejsou potřeba k životu. Dejte dětem svobodu. Kolik řemesel umíš tolikrát jsi prospěšný a užitečný. Ať si každý vybere dle svého talentu to co ho baví. Jedině tak lze stanout znovu na špici. Negramotní bohatí zabírají jen školy talentovaným. Začněte používat mozek k tomu aby se vám všem žilo lehce, a radostně. Nikoliv jen k tomu jak druhé okrást a na nich vydělat. Pro mě je pekař víc než císař. Pekař mě živí a císař vykořisťuje. Volím řemeslníky a lidi tvořící hodnoty a nikoliv lidi tvořící toaletní papír za 40 tisíc. Až budeme všichni tvořit hodnoty, pak se nebudeme muset tolik dřít a přesto se budeme mít dobře.

Zejména mluvím k mládí, na nějž jste naložili neuvěřitelné požadavky jen aby jste vy staří jen tak nepřišli o korýtko. Jen aby oni na vás museli co nejdéle pracovat. Z vlastních dětí si děláte otroky. Ale oni nejsou tak blbí, jednou jim trpělivost dojde, seknou s vašimi učebnicemi a vy budete namydlení. Neboť inteligentní člověk nechce být jen otrokem.

A poněvadž vím, že starého psa novým kouskům nenaučím, nic se tady nezmění dokud to nevezmou do rukou mladí, čerství, inteligentní lidé, jež ještě nebyli zkažení penězi a jež drží při sobě více než všichni ostatní. V jednotě je síla. Proto mládí spojte se a zažehněte revoluci. Jedině vy to můžete změnit. Kašlu na funkce, kašlu na diplomy a plané sliby. Mě zajímají výsledky. A ty jsou žalostné!!! Zastavte to dřív než budete mít opravdu holé ruce. Chce to mladou krev, trochu to rozhýbat, chce to trochu života a spontánnosti. Neboť má-li být něco svobodné, musí to mít možnost spontánnosti. Přírodě stejně nemůžete poroučet. Ustupte nám z cesty. My sami si vybudujem svůj zítřek. Vy už máte svoje zajištěné, tak odejděte! Nemůžete žít na úkor mládí, které nemá kde bydlet a nemá jinou možnost než se vám doživotně upsat a zadlužit jako poslední otrok.

Zničte všechny politiky a vládce a tím zmizí i poddaní. Vše je všech. Nikdo nesmí žít na úkor druhých. My požadujem spravedlnost. Všechny bytosti jsou si rovny. Vraťte nám naši zem dřív než ji prodáte. Již vzhůru psanci této zémě, již vzhůru všichni jež hlad znět, teď duní PRÁVO v jícnu temně, dejte se na pochod... to je síla, to je zítřka lidský rod. To bude ještě aktuální. A pokud ne tak budete plakat... kde domov můj... kde domov můj... a dál jen smetiště.

A vy duchovňáci

Osvoboďte se. Vše je tak jak je. Ponechte to tak a stane se zázrak. Aniž byste prstem hnuli, vše se vrátí do skvělého normálu. Přestaňte násilím měnit svět, jinak jste jako děti bořící si navzájem bábovičky. Měli byste už konečně dospět.

Přestaňte soudit a hledat, uvolněte se, staňte se konečně přítelem sebe sama, nerozdělujte se nebojujte sami ze sebou. Zničte všechny mistry, a tím zmizí i žáci. Zničte všechno vědění a do 150 let tu bude všechno v nirváně.

A na závěr

Nemluvím k davům ani to nemám v úmyslu. Mluvím pouze k jednotlivcům, k těm kteří můj hlas slyší a hledají svobodu nezkalitelnou a nezávislou na vnější podmínkách. Jsou tu dobré podmínky proto abyste prohlédli. Kdybste se měli dobře nikdo by nehledal osvobození. V tomto směru je vše co se děje vynikající. Proto jsem i přestal bojovat, protože to proti čemu bojuji sílí a zdokonaluje se. To proti čemu bojuji to mi vládne. Pokud máte nějaké problémy ať už posychické, duševní nebo existenciální, hledejte odpovědi na všechny problémy na stránce www.oslikuv.net/mesias kde jsou vysvětleny ověřené praktické postupy vedoucí k osvobození což nikde jinde zdarma nenajdete. Pokud se chcete mít tak blaženě jako já, následujte mne. Jsem nyní, tak klidný, tak spokojený tak soucitný, že mě nic nerozhodí. Cítím se svobodně, ikdybych pracoval v dole ve třísměnném provozu. A ačkoliv musím vyjít jen z 900 Kč na měsíc, přeji politikům vše nejlepší a děkuji jim za to že mi házeli klacky pod nohy což způsobilo, že jsem duchovně dospěl. Žehnám této zemi a lituji těch jež se rozčilují a jen sami sobě dělají ze života peklo. Příčina rozčilování totiž hledejte jen ve vás. Já ji našel, prohlédl a nyní jsem volný. Pojďte slavit... nestarejte se o zítřejší den.

Obyčejná Nula

***

Ahoj pane Mesiáš, přeji Ti hezký dobrý den. Četl jsem Tvé články a je to bomba. Žádné slovíčko tam není zbytečné ma svůj důvod. Škoda že většina lidí má úplně vymyté mozky a podstatu nepochopí.

Tato bomba bude věčným prokletím a bude sloužit proti všem Čechům pokud se neproberou jako černá noční můra pravdy. Oni jsou tak zpitomělí, že jsem slyšel jak se v hospodě krachující podnikatel modlil už aby jsem byli v té EU! Proto mnozí lidé v nesnázích uvidí jen jednu cestu zoufalé naděje EU. Skočí na špek jako myš do pasti.

Češi jsou přesně tak jak píšeš, ale Američané jsou ještě hloupější. Ti vůbec neví kolik je hodin a ani to nechtějí vědět. Američané se jednoho rána probudi a zjistí že jsou největšími žebráky na světe.

To je proto že správné informace zadržují ti, kterým vyhovuje udržovat lidi v nevědomosti. Lidé nejsou tupí jen naprogramovaní sublimáty skrytými v pořadech z televize a za reklamními plakáty.

Za komunistů měli největší rakouse lenoši, nic nedělali a měli se dobře. Teď je na světě komunizmus v Americe, velmi malo se pracuje a penízky jsou víc než dobré... jak dlouho...

Tak dlouho, až zmizí potrava ze země. Pak bude sůl cennější nad zlato. Ani voják nebude zabíjet za milión, nýbrž za kůrku chleba od chudých lidí. Může se stát, že to mocní neunesou a spláchnou svět jadernou zbraní. Než aby se museli dělit, tak to spláchnou.

S uctou Henry...

Vsázím na mladé a POCTIVÉ lidi. Oni nemají co ztratit. Když složí učebnice sen politiků se zhroutí. Není třeba demonstrovat a už vůbec né ve městech. Nelezte do pastí... policie pak použije děla, gumové projektily a slzné plyny jen aby dav vyprovokovala a aby měla následně důvod povolat armádu. Pěkně doma nebo v hospodě posedět. Posedět v míru, klidu ve smíchu u piva s vědomím internaciónály než vláda podá demisi. Jinak se to rozjede jako v 68 a skončí to občanskou válkou ne-li jako v Iraku. Naštěstí nemáme jaderné ani chemické zbraně aby měli záminku USA sem vtrhnout a pomoci politikům nevratně zničit zem. Jakmile ale USA ubytujeme u nás... pak je vše ztraceno.

Pokud se lidi chtějí mít dobře... musejí zakročit. Pokud ne, Lev padne. Není co ztratit. Stačí to načasovat. Sesynchronizovat a společně se vysmát. Pokud lidé necítí nijakou potřebu, pak jsou mé články jen dynamitem bez zápalné šňůry. Mě samotnému je to dnes jedno, já jsem hledal vnitřní ráj a našel jsem. Nejvíce se obávám zneužití mých článků k politické machinaci jako v roce 89.

Všechny novely vylepšují jen prohnilý základ. Všechny zákony co se dnes příjmají mají za účel jen přitížit lidem. Víte proč je profesionální armáda? Protože profesionální voják musí přísahat že zakročí i proti svým občanům. Nyní za to nebere jen ubohý žold aby zabíjel, ale bere desetitisíce a pro jistotu je mu vyhrožováno trestem smrti za zradu politiků. Profíci jsou školeni i psychologicky a připravování na masakry. Nesmí o tom mluvit. Každý záklaďák by to vyprášil po třech letech. Profesionál je vázan slibem mlčení a behěm tří let otrne. Za rok služby nikomu poctivému mozek nevypláchnete tak aby se zněho stal jen bezcitný stroj. Jaká je tedy volba každého profesiponálního vojáka v případě zda-li střílet nebo nestřílet na lidi? Je nemilosrdně postaven před rozhodnutí buď já nebo oni. 99,9% lidí v takovéto stresové situaci se zachová asi jak? Zmáčkne kohoutek i kdyby to znamenalo třeba po dvaceti letech hospitalizaci na psychiatrické léčebně. Politici jsou velice mazaní, vědí, že v zemích kde je profiarmáda není už možná žádná další změna režimu ani žádná sametová revoluce. Chudák Čech a jeho děti.

Je drzostí politiků, že neudělali jako první referendum, ale už po dobu dvou let mění a měni a přizpůsobují věci jako by to byla hotová věc. Kolik miliard už sežrala ta příprava a přitom to občané neschválili! FŮŮŮJ! Proto není třeba mít velké inteligence, aby se člověk dopídil toho, že referendum je jen další zmanipulovaná fraška! A že vše bylo už předem rozhodnuto z postu hamižných politiků a byznysmenů! Nikdo z lidí není seznámen z negativními stránkami věci, ale média už tradičně masírují masy tím jak se na to všichni slavné osobnosti těší!

Obyčejná Nula

***

Ahoj, diky za hezke psanicko. Pravda, pravda, zadnou jinou cinnosti cloveka nevyvedes z miry vice, jak klidem pohodou a kdyz se mu budes smat. Lide snad jeste nepochopili, ze kazdy aparat ma sve lidi, kteri vyvolavaji pri demonstracich umyslnou davovou psychozu. Lide podlehnou a hned je duvod k zakroku. Armada... ano, chteji udelat v kazdem state profesionalni armadu. Je jedno jak se pozdeji bude cely komplex jmenovat, jedno je jasne, ten komplex bude mit jedno veleni a to da z druheho konce sveta prikaz v ktere zemi udelat poradek. Pises o psychice vojaku, tak musim souhlasit. Mluvil jsem s par lidmi kteri byli v cizinecke legii, sice hodne toho namluvili zbytecne, ale mozek meli uplne vymazany. Jak pises, zadne demonstrace se uz nebudou smet konat. To co se deje v Ceskem kralovstvi, ty vyloupene banky, ruzni vyderaci, to je take mocnymi presne naplanovane. Budou mit duvod zmenit zakony, ktere by jinak nikdy nebylo mozne schvalit, je to jen zaminka. Posledni zaminkou bude odzbrojit obyvatelstvo, to uz bude moc zle. Politici dobre vedeli proc neudelat referendum, ono by totiz neproslo, jeste nemeli poradne zpracovane lidi. O eu je skoda mluvit. Lide se dobrovolne zreknou svych zakonu, ustavy a vseho dobreho co jeste funguje. Clovek by si sam mel hledat spravne informace a premyslet. Vyhodit televizi z okna ven a nekupovat zadny tisk. Ten podnikatel v te hospode se modlil asi proto, ze kdyz sam krachuje, tak zkrachuji pri vstupu do eu i jeho kolegove, aby nebyl sam. Je snad vsechno predem davno a davno rozhodnute jak to bude vypadat. K volbe naseho prezidenta. Kdyz se podepisovala opozicni smlouva mezi ods a zemanem, tak jsem cetl jeden zajimavy clanek, ktery dal na internet jeden slusny clovek. Klausovi bylo receno, jakmile porusis smlouvu, tak prezidentem nebudes i kdyby si byl jedinym kandidatem. Jestlize ji neporusis, tak budes prezidentem i kdyby kandidovalo 10 kandidatu. Ten clanek byl na internetu snad jednu hodinu. Chtel jsem ho zalohovat, ale bylo uz pozde. Proto jsem mu veril. Stale verim ze se lide proberou, ale clovek se vetsinou probere tehdy, az klesne uplne na same dno, potom uz nema co stratit, ne drive.... snad nebude pozde... S uctou Henry.

Nemám co bych dodával. Jen snad vzpomínám si na perličku z nemocnice.

Zrovna jsem v rádiu slyšel jak se mají změnit rodná čísla dle norem EU tak aby byla zaručena ochrana osobních údajů. Tedy masám to tak bylo zděleno, že pak nikdo nemůže si odvodit kolik je vám let a kdy máte narozeniny.

Možná byste souhlasili, ale nevidíte tu rafinovanost. Změna rodného čísla, znamená komplet sakumprásk změnu všech papírů a dokladů. Jeden kolek to je 50Kč, na osobu tedy minimálně 300 Kč. To všechno x počet obyvatel a máte sumičku do státní kasy 2,5 miliard. A mnoho zaměstnaných úředníků navíc. A co příjde zítra? Třeba se zase něco vymyslí, jak z lidí pomoci zákonů vytáhnout lstí prachy na vlastní vládní rozhazovačství.

Obyčejná Nula


[Předchozí] - [Obsah] - [Následující] - [Úvod]
mesias@mymail.cz
24.05.2003